- Ideą konkursu jest promocja twórczości Kazimierza Hoffmana, którego obraliśmy za patrona naszego, wybudowanego 5 lat temu Salonu - powiedziała nam Ewa Krupa, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. - Dostaliśmy od córki Hoffmana wszelkie prawa do decydowania i dysponowania jego twórczością oraz pamiątkami po nim. Stwierdziliśmy, że to jeden z najlepszych poetów z naszego regionu, który rozpoznawalny jest w całej Polsce. Warto promować poetę, a poprzez niego także naszą instytucję i to co robimy - dodała.

Przewodniczącą składu w tym roku była Iwona Smolka. Wraz z nią wyboru dokonali Anna Janko, Wojciech Banach, Grzegorz Kalinowski oraz Robert Mielhorski. - W kapitule zasiadają również osoby , które są bardzo dobrymi znawcami i krytykami poezji - stwierdziła Krupa. Jurorzy mieli trudne zadanie, bo na konkurs nadesłano prawie 200 tomów. Z nich wybrano piątkę. Nominowane tytuły to:

  • Psińco Jana Barona
  • Niteczka Macieja Bieszczada
  • Długie spacery nad Olzą Jerzego Kronholda
  • Tysiąc saun Katarzyny Michalczak
  • Przygody chłopca Piotra Mitznera.

- Druga edycja dowiodła tego, że jest wielka potrzeba robienia konkursów sztuki wysokiej - uważa dyrektor KPCK. Łącznie nadesłano 187 tomów poezji, z bardzo dobrych wydawnictw i z uznanymi nazwiskami. W ubiegłym roku zwyciężył "Znikopis" Urszuli Kozioł. Kto otrzyma Nagrodę Poetycką im. Kazimierza Hoffmana "KOS" 2020 dowiemy się 5 czerwca, w rocznicę urodzin poety.

Galę z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na profilu KPCK oraz kanale YouTube. Emisję zaplanowano na godzinę 20. W tej chwili organizatorzy nastawiają się na to, że na wydarzeniu na żywo będzie mogło pojawić się około 25-30 osób. Zaproszeni będą członkowie jury oraz nominowani poeci. Trudno jednak przewidzieć, jakie obostrzenia sanitarne będą obowiązywały na początku czerwca. - Cały czas mamy nadzieję, że w końcu kiedyś zrobimy taką galę, która będzie odpowiadała temu, że jest to ogólnopolski konkurs - powiedziała nam Krupa.